Home

Rod podstatných jmen pracovní list

PODSTATNÁ JMÉNA - ROD STŘEDNÍ . Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý, zdůvodni správným tvarem. bušit kladivy: městy : velká vítězstv -> pod ko koncovky podstatných jmen, střední rod, ženský rod, mužský rod. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - druhé období: Typická věková skupina: 10 - 12 let: Celková velikost: 727,77 k Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - určování slovních druhů, rozdělení podstatných jmen, tvoření přídavných jmen, psaní i-y po obojetných souhláskách, předpony s, z, zdvojené hlásky Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - podstatná jména, určování kategorií podstatných jmen, koncovky podstatných jmen, psaní ě/je, psaní i/y v příčestí minulém ROD, ČÍSLO, PÁD. Přehled ke stažení ZDE; Rod. Podstatná jména v obrázcích - urči rod (3 cvičení) Určení rodu podstatných jmen (3 cvičení) Urči rod (5 cvičení) Číslo. Určení čísla podstatných jmen (4 cvičení) Urči číslo (5 cvičení) Pády. Ilustrovaný přehled pádů na wwww.mojecestina.c

Test - PODSTATNÁ JMÉNA - ROD STŘEDNÍ - pracovní list y_32

Urči kategorie následujících podstatných jmen: s králi pod koberec komár o dozorci k sudům Fotbalisté! 4. Podtrhni správné slovo v závorce: Lovili jste (lvi, lvy, lvům) v Africe? (Sokoli, sokoly, sokolech) pronásledovali (holubi, holubem, holuby). abička nabírala zrní v (pytle, pytli, pytly) Určování pádů podstatných jmen s kontrolou: - rozlišuje číslo jednotné a množné, rod mužský, ženský, střední Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu používáme cookies. Grafika od. Urči pád, číslo, rod a vzor - Ryšavá; Pracovní list 1 - dum; Pracovní list 2 - dum; Vzory podstatných jmen rodu mužského. Přiřazování ke vzorům 1 - Školákov; Urči vzor 1 - Ryšavá; Přiřazování ke vzorům 2 (i předseda a soudce) - Umíme česky; Doplňovačka - zatím jen vzor pán a hrad - Školáko Pracovní list, v němž si žáci zábavnou formou pomocí luštění rébusů zopakují své znalosti o podstatných jménech - rody, pády a tvoření správných tvarů v určitých pádech. Opravář Materiál obsahuje pracovní list k vyvození a procvičení vzorů podstatných jmen rodu mužského. Odkaz na televizní vysílání 4.

Koncovky podstatných jmen - Digitální učební materiály RV

Pracovní list pro žáky 4. ročníku ZŠ. Žáci doplňují chybějící i/y, opakují pravopis vyjmenovaných slov a slov příbuzných. Dále třídí (barevně odlišují) podstatná jména středního rodu podle příslušnosti ke vzorům Oddělím zájmena od příslovcí- pracovní list s řešením. 28. Číslovky - druhy číslove a zápis číslovek. 29.Číslovky - skloňování číslovek dva, oba, tři, čtyři. 30.Slovesa a jejich kategorie - osoba, číslo, způsob, čas . Skloňování podstatných jmen, koncovky podstatných jmen - pracovní list s řešení podstatných jmen rodu mužského Očekávaný výstup: Žák rozlišuje ve slovech koncovky podstatných jmen rodu mužského, dopisuje i, í nebo y, ý do slov, určuje vzory. Zdůvodní shodu přísudku s podmětem. Druh učebního materiálu: pracovní list Klíčová slova: Koncovka, rod mužský životný ,neživotný, vzor měkký, tvrdý Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského. Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění Pracovní list č. 18 - český jazyk 4. ročník - řešení Tvarosloví - Skloňování podstatných jmen rodu středního 1. Do slov doplň vynechané i/í nebo y/ý. Za každé podstatné jméno připiš jeho vzor. podstatné jméno vzor podstatné jméno vzor obydlí stavení pískle moře sídliště moře krmítko měst

DUMY.CZ Materiál Pracovní list - podstatná jmén

Více o určování rodu si můžete přečíst v článku Rod podstatných jmen. 2. Určit vzor. Mějte na paměti, v jakém rodu se zrovna pohybujete a vybírejte pouze ze vzorů příslušného rodu (u mužského rodu pak dejte pozor, abyste životné podst. jméno nepřiřadili k neživotnému vzoru a obráceně). Vzor k podstatnému. 4 pracovní listy - podstatná jména. 3 pracovní listy - rod podstatných jmen. 2 pracovní listy - číslo podstatných jmen. 1 pracovní list - rod a číslo podstatných jmen. 2 pracovní listy - pád podstatných jmen. 8 pracovních listů - rod, číslo a pád podstatných jmen Pracovní list č. 17 - český jazyk 4. ročník - řešení Tvarosloví - Mluvnické kategorie podstatných jmen souhrn 1. Z textu vypiš podstatná jména do tabulky a urči u nich rod, životnost, číslo a pád. Do naší třídy zaal chodit nový žák

Vyhledávání-podstatných-jmen-ve-složeninách-pracovní-list Vyhledávání-podstatných-jmen-z-nabídky-slov-pracovní-list Vzory-PJ-rod-mužský-pracovní-list Pracovní list - opakování - základní skladební dvojice, minulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen: 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB) VY_32_INOVACE_5/58: Pracovní list - opakování - koncovky minulého času, koncovky přídavných jmen, vzory podstatných jmen, předpony, skupiny je/ě, ně. PRACOVNÍ LIST - ROD PODSTATNÝCH JMEN 1 _____ Test 1 - určete rod podstatných jmen, Test 2 - určete rod podstatných jmen, Test 3 - určete rod podstatných jmen, Test 4 - určete rod. 4: Český jazyk: Podstatná jména - rod ženský: Skloňování - doplňování i, í / y, ý (dvojvýrazy) 01

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor :: PROCVIČOVÁNÍ

Přečtěte si také: Balení na tábor - gramatické kategorie podstatných jmen Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení gramatických kategorií podstatných jmen. Žák bude pracovat s úvodním obrázkovým textem a v jednotlivých cvičeních bude postupně určovat gramatické kategorie Vzory podstatných jmen: Žák: - u podstatných jmen určuje mluvnické kategorie - vyjmenuje vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního - přiřazuje slova ke vzorům - skloňuje podstatná jména s pomocí přehledu jednotlivých vzorů - odůvodňuje psaní koncovek podstatných jmen - správně píše i, y v. Nenechte se v testech nachytat možností pomnožné číslo. Čeština má pouze dvě čísla podstatných jmen, a to jednotné a množné. Žádné pomnožné číslo neexistuje. Rod a vzor. Tyto kategorie už jsou maličko složitější Český jazyk - pracovní list 5 Milé děti, minule jsme se znovu zabývali společně pády a také jsme si připomněli ostatní kategorie podstatných jmen - číslo a rod (vzor jsme se zatím neučili) Podstatná jména - pracovní list VY_ 32_INOVACE_Čj.Žá.19 Podstatná jména 1. Mluvnické kategorie, které určujeme u podstatných jmen, podtrhni červeně. Mluvnické kategorie, které určujeme u sloves, podtrhni modře. PÁD, VZOR, ČAS, ČÍSLO, ROD, OSOBA, ŽIVOTNOST 2. V následujících větách vyhledej podstatná jména

Název Vzory podstatných jmen rodu středního Anotace Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení vzorů podstatných jmen rodu středního. Žáci třídí podstatná jména středního rodu podle příslušnosti ke vzorům. Autor Marcela Kunartová (Autor) Jazyk čeština Očekávaný výstup Skloňovat podstatná jména Pracovní list - souhrnné opakování 1. Urči mluvnické kategorie u těchto podstatných jmen: podst. jméno pád číslo rod vzor o jmelí s přáteli vidím vrány bez stromů vévodo! se zvířaty 2. Doplň pravopisné i/y v koncovkách podstatných jmen: V otep_ jsou myši. Jedu do Břeclav_ VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správný vzor. Pak stiskni KONTROLA. Vzory rodu středního. vzor MĚSTO. 1.p.č.j. - koncovka -o Už u dětí jsou první slova podstatná jména, proto žáci převážne namají problémy je najít a pracovat s nimi.. V tomto testu si procvičíte komplexně podstatná jména - abstraktní / konkrétní, mluvnické kategorie, pomnožná / hromadná / látková i správné tvary Pracovní list - Podstatná jména : 3. VY_32_INOVACE_12_43.pdf (384297) VY_32_INOVACE_12_44: Pracovní list - Skloňování podstatných jmen : 3. VY_32_INOVACE_12_44.pdf (368167) VY_32_INOVACE_12_45: Pracovní list - Opakování - druhy vět, slovní druhy : 3. VY_32_INOVACE_12_45.pdf (365385) VY_32_INOVACE_12_46: Pracovní list.

Podstatná jména rodu mužského pracovní list

 1. Pracovní list - DUM; Předpony 1 - Školákov; Předpony 2 - Školákov; Předpony 3 - Online cvičení Rod podstatných jmen - Ryšav Test - kategorie podstatných jmen 1 - Pravopisn.
 2. Co jsou podstatná jména pomnožná a jak je poznat? Úplně jednoduše bychom mohli říct, že pomnožná podstatná jména mají pouze tvary množného čísla a to i v případě, že označují pouze jednu věc.Například tvar kalhoty použijeme, ať mluvíme o jednom kusu oblečení, který máme zrovna na sobě, i v případě, že mluvíme o všech kusech, které máme ve skříni
 3. Pracovní list, v němž si žáci zábavnou formou pomocí luštění rébusů zopakují své znalosti o podstatných jménech - rody, pády, vzory a tvoření správných tvarů v určitých pádech. Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Podstatná jména - rod ženský.doc.
 4. Český jazyk - nové učivo, rod podstatných jmen - trochu jsme již dělali. Učebnice str. 78 si pročti a do ČJ - Š napiš: Rod podstatných jmen. mužský - ukážeme - ten -pes - zkratka - r.m. ženský - ukážeme - ta - kočka - zkratka - r.ž. střední - ukážeme - to - dítě - zkratka - r. stř

Pracovní list - opakování vzorů rodu středního a ženského, pádů podstatných jmen 1. Roztřiď slova do příslušných sloupců: pole, obilí, drzost, chůze, bydlení, televize, květina, prase, švihadlo, třešeň, srdce, matka, past, tele Rod střední vzor město vzor moře vzor kuře vzor stavení Rod žensk Stáhnout Version Stáhnout 303 Velikost souboru 176.93 KB File Count 1 Datum vytvoření 13. 3. 2020 Poslední úprava 8. 4. 2020 Pracovní list - procvičování vzorů podstatných jmen

Podstatná jmén

 1. Id: D3361 Autor: Bc.Lenka Dusilová Stupeň: ISCED 1 Ročník: 3. ročník ZŠ Předmět: Český jazyk a literatura Tematický celek: Jazyková výchova Téma: Podstatná jména, mluvnické kategorie - pád, číslo, rod Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá
 2. Žák užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen. Druh učebního materiálu: pracovní list pro jednotlivce nebo dvojici žáků s řešením žák (žáci) určí pády u podstatných jmen v Tabulce A a číslice napíší do Tabulky B (1.úkol) při doplnění zbývajících číslic žák (žáci) dodržují podmínky řešení SUDOKU žák (žáci.
 3. Název Vzory podstatných jmen rodu ženského Anotace Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení vzorů podstatných jmen rodu ženského. Žáci třídí podstatná jména ženského rodu podle příslušnosti ke vzorům. Autor Marcela Kunartová (Autor) rod ženský Druh učebního.

4. ročník Čj - Procvičován

 1. Pracovní list k procviování podstatných jmen rodu mužského, hravou formou si žáci procviují mluvnické kategorie, pravidla psaní koncovek a skloňování. Autor Mgr. Monika Gregorová Jazyk eský jazyk Oþekávaný výstup Žák urí podstatné jméno mužského, umí je zařadit k
 2. Pracovní list - vzory podstatných jmen Pracovní list sloužící k procvičování vzorů podstatných jmen rodu středního. ID: 1225436 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 4. třída Age: 10+ Main content: Podstatná jména vzory Other contents
 3. inum) a rodu středního (latinsky neutrum). Rod mužský má šest vzorů, rod ženský čtyři vzory a rod střední také čtyři vzory
 4. ut Metodické poznámky: Pracovní list mapuje další znalosti žák ů o slovních druzích, konkrétn ě o podstatných jménech. V první části žáci pracují podle zadání
 5. Když určujeme kategorie podstatných jmen, tak nás zajímá pád, číslo, rod a vzor.Ovšem když nám jde o pravopis koncovek podstatných jmen, tak tu poznáme podle vzoru.Vyzkoušejte si zábavné cvičení na Pravopisně.cz a soutěžte s ostatními o první místo

Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu ženského. Procvičování rod střední Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu středního. Rébusy Pracovní list, v němž si žáci zábavnou formou pomocí luštění rébusů zopakují své znalosti o podstatných jménech - rody, pády, vzory a tvoření správných tvarů v. U některých podstatných jmen jejich protějšky utvořit nelze. host, letuška. Některá podstatná jména kolísají v rodě. rukojmí - mužský, ženský i střední rod kyčel, bronz, esej - mužský a ženský rod. Při určování některých podstatných jmen se řídíme jejich přirozeným rodem Naučit se určovat rody podstatných jmen, ze začátku si uvědomit rody za pomoci vizualizace - přiřazovat ke konkrétním rodům barvu - mužský rod modrá, ženský rod červená, střední rod zelená. Toto učivo je spíše Činnosti předcházející pracovní list: 1. Učitelka má k dispozici karty, na kterých jsou. koncovky podstatných jmen - rod mužsk domino - koncovky rod mužský. pracovní list - koncovky podstatných jmen. desková hra - vzory podstatných jmen. Page updated. Google Sites. Report abuse. - vzory rodu mužského IV - rod, číslo, pád - vzora rodu mužského IV, pády - vzory rodu mužského - koncovky - vzory rodu mužského - koncovky II - vzory rodu mužského - DIKTÁTY - VZORY PODSTATNÝCH JMEN - SOUHRNNÁ CVIČENÍ - VZORY PODSTATNÝCH JMEN - TAJENKY - KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - všechny vzory - podstatná jména- kategori

4.-5. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

Mluvnické kategorie podstatných jmen - opakování Co musíte znát? Podstatná jména jsou názvy osob ( muž ), zvířat ( pes ), věcí ( židle ) a názvy dějů ( plavání ), vlastností ( dobrota ) a vztahů ( láska ) TVORBA PODSTATNÝCH JMEN Z hlediska slovotvorby rozeznáváme v angličtině podstatná jména: • neodvozená, jednoduchá • složená z jednoduchých podstatných jmen i jiných slovních druhů • odvozená za pomoci koncovek, přípon Dále dělíme podstatná jména na: • všeobecná a vlastní • počitatelná a nepočitateln Moje starší sestra Libuše dostala pozvání k návštěvě Vídně. Pozvala ji kamarádka, s kterou si už delší dobu dopisuje. Má z pozvánky samozřejmě radost - zatím znala cizí země jen z televize Pracovní list - vzory podstatných jmen Pracovní list určený k procvičování vzorů podstatných jmen rodu středního. ID: 1225585 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 4. třída Age: 10+ Main content: Podstatná jména vzory Other contents Opakování - určování podstatných jmen a sloves Jedná se o předvánoční opakovací hodinu, kde děti mají za úkol určovat osobu, číslo,čas, způsob u sloves a u podstatných jmen rod, číslo, pád a vzor

Podstatná jména - rod střední - Digitální učební materiály RV

 1. U podstatných jmen mužského rodu životného, která jsou zakončena na-h, -ch, -k, -g je v 6. pádě čísla množného koncovka -ích (o žoldácích, o hoších, o vojácích, o dobrodruzích, o druzích...).; U podstatných jmen rodu mužského neživotného bývá vedle koncovky -ích někdy také koncovka -ách - zejména u jmen, která jsou zakončená na -ek, -ček (o obláčcích i.
 2. vzory podstatných jmen, rod střední, rod ženský, rod mužský, město, moře, kuře, stavení, žena, růže, píseň, kost, pán, hrad, muž, stroj, předseda.
 3. vzory podstatných jmen - MUŽSKÝ ROD. materiál v pdf. Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním
 4. Skloňování podstatných a přídavných jmen on-line. Zadejte libovolné podstatné jméno, přídavné jmeno nebo celou frázi. Nástroj na základě rozpoznání rodu a vzoru slova vyskloňuje jméno či frází ve všech pádech jednotného i množného čísla
 5. Pracovní list ČJ - Pondělí 16. 3. 2020 1) Opakování - urči životnost u uvedených podstatných jmen rodu mužského Nezapomeňte, že pokud PJ rodu mužského je v 1. pádě zakončené na koncovku - a nebo - e (např. Honza, soudce), jedná se vždy o rod mužský životn
 6. MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN. Předmět: Český jazyk . Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva morfologie - mluvnické kategorie podstatných jmen, lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení . Klíčová slova
 7. ROD. Ve francouzštině rozlišujeme pouze mužský (le jardin [l žãrdẼ) a ženský rod podstatných jmen (la maison [la mezõ]). Určení mužského a ženského rodu nepodléhá žádným pravidlům, proto je nutné zapamatovat si u podstatného jména i jeho rod
Šnek s podstatnými jmény – Dětské stránky

Učivo primy - 6. ročníku :: Zvládáme češtin

- u podstatných jmen a sloves určit příslušné mluvnické kategorie (rod, číslo, pád/osoba, číslo, čas) MATEMATIKA: - předán pracovní list- v pondělí píšeme dělení mimo obor násobilky na známk Tabulka Vzory podstatných jmen středního rodu je určena do hodin českého jazyka pro žáky 4. - 9. roč. základní školy. Výrobek zpracovává problematiku skloňování podstatných jmen středního rodu - jejich přiřazení ke vzorům (město, moře, kuře, stavení), výjimky při skloňování (např. variantní přípony, dvojtvary) a pravopis Pomůcka je určena pro žáky 5.-6. ročníku, případně lze využít již ve 4. ročníku. Žáci procvičují rod a pád podstatných jmen. Materiál obsahuje 2 doplňovací tabulky, 35 karet k doplňování a 2 kontrolní karty. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích nebo v menších skupinách. S pomocí kartiček procvičují skloňování podstatných jmen Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně

Pracovní list koncovky podstatných jmen dumy. DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - Učivo - PDF Free Download; Příklad Odůvodnění Koncovky chytal motýl_ 4. krok: chytal motýly jako chytal pány Závěr: v koncovce slova motýly napíšeme tvrdé y Pády podstatných jmen pracovní list. Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění. Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského určování rodu podstatných jmen. Zvědaví medvídci. učíme se pády a pádové otázky Pracovní list - opakování vzorů rodu středního a ženského, pádů podstatných jmen Author: Lorm Last modified by: Lorm Created Date: 4/4/2018 6:02:00 PM Company: HP Other titles: Pracovní list - opakování vzorů rodu středního a ženského, pádů podstatných jmen Pracovní list - Gramatické kategorie jmenné a druhy podstatných jmen Pracovní list sloužící k procvičování určování gramatických kategorií jmenných a druhů podstatných jmen ID: 1402190 Idioma: checo Asignatura: Český jazyk Curso/nivel: 6. třída Edad: 11-1

Přes 1000 obrázků na téma Podstatná jména na Pinterestu

vzory podstatných jmen - ŽENSKÝ ROD. materiál v pdf. Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním Pracovní list č. 5. Pracovní list č. 6. Rod podstatných jmen. Číslo podstatných jmen. Pravopis nás baví - pravopis podstatných jmen (rod střední, ženský a mužský) - Mgr. L. Andrýsková - B5 . Dvoubarevný pracovní sešit je součástí nové moderní řady Čeština nás baví. Pravopis podstatných jmen se postupně probírá podle rodů

Pracovní list - Podstatná jména, tvarosloví, 5. ročník 1.Urči slovní druh u označených slov: Raněný ležel na nosítkách. Raněný voják byl ošetřen. Chlapec se pyšnil svým kolem. Rozhlížel se zvědavě kolem. Šli jsme kolem rybníka. 2. Rozhodni, kde napíšeš velké počáteční písmeno a kde malé Střední rod, ženský rod a mužský rod. Podstatná jména mužského rodu jsou ještě rozdělena na životná a neživotná. Rod určíme tak, že si na podstatné jméno v prvním pádě ukážeme pomocí ukazovacích zájmen Koncovka podstatných jmen životných se v 1. a 4. pádě jednotného nebo množného čísla li. Vzory podstatných jmen - rod mužský. Pomůcka pro děti k procvičování určování vzoru podstatných jmen (rod mužský) Pracovní sešit pro český jazyk ZŠ - 1. stupeň. Je určen k vyvození a procvičování i, y - í, ý v koncovkách podstatných jmen. Předností je prolínání učiva českého jazyka s vlastivědou pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva morfologie - mluvnická kategorie rodu u podstatných jmen; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení . Klíčová slova: podstatná jména, reálný rod, mluvnický rod, rod mužský, ženský, střední, koncovka, slovní význam, přechylování. Autor

Urči pády podstatných jmen (5 cvičení po 12 slovech) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičení Určujeme rod, číslo, pád (10 slovních spojení) Zpě Pracovní list v pdf: Pracovní list - Opakování vzorů rodu středního a ženského, pádů podstatných jmen.pdf (54719) Převody jednotek délky, objemu a hmotnosti, násobení dvojciferným číslem,písemné odčítán Skloňování podstatných jmen, vyjmenovaná slova, rod podstatných jmen - mužský, ženský, střední, číslo podstatných jmen Druh učebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity. Aktivita Cílová skupina Žák, skupina žáků. S. tupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání - první stupeň - první obdob 3.10.2018 - Explore Eva Pátková's board Podstatná jména, followed by 207 people on Pinterest. See more ideas about jména, čtvrtá třída, jazyk

Téma hodiny Skloňování obecných jmen přejatých Označení VY_32_INOVACE_05_Skloňování obecných jmen přejatých Vyučující Mgr. Michal Oblouk Pracovní list slouží k procvičování správných tvarů přejatých slov. Vytištěný pracovní list dostanou žáci k vyplnění Počasí dnes: 29. 11. 2020. Bude polojasno až oblačno, ojediněle sněhové přeháňky. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 0 až -4°C Pracovní listy navazují přímo na učivo probírané v prezentacích. Slouží k tomu, aby si žáci mohli danou látku procvičit i písemně a samostatně. rod; vzor Pravopis podstatných jmen vlastních: Doplňte velké nebo malé počáteční písmeno: česká republika, organizace spojených národů, národní divadlo, den matek. Pracovní list zaměřený na procvičení si učiva: rod podstatných jmen a životnost u rodu mužského TÉMA: OVOCE zadání: NJ-01-C-01 klíč: NJ-01-C-01K Aktivní slovní zásoba: ananas, angrešt, banán, broskev, citron ♦ Zaměřeno: Zaměřeno: z gramatiky na podstatná jména, člen neurčitý a člen určitý, ukazovací zájmeno DIESER v sg. a pl., přítomný a minulý čas (préteritum) slovesa SEIN - klad, zápor a otázka zadání: NJ-01-C-02 klíč: NJ-01-C-02K Aktivní.

PL -podstatná jména rodu mužskéh

Pracovní listy - Evropa 1 - Vyjmenovaná slova 1 - Vzory podstatných jmen 1; Předměty; Přípravný týden, přivítání; Recenze knih; Recepty; Ročníky; Témata; Tipy na výlety; Výtvarné materiály; Výtvarné technik Životnost určujeme pouze u podstatných jmen rodu mužského. Většinu živých bytostí řadíme k životným podstatným jménům. A naopak. kluk, sportovec, pták - životná podstatná jména kyblík, záznam, proutek - neživotná podstatná jména. Ne vždy gramatická a biologická životnost odpovídají

Téma : Vzory podstatných jmen rodu ženského Metodický list: Výukový materiál byl vytvo řen jako pracovní list sloužící k opakování a procvičení probraného učiva v 6. ro čníku. V tomto ro čníku bude také ov ěřen. Jeho použití je však širší - možno využít ve všech ro čnících druhého stupn ě ZŠ Druh učebního materiálu : Pracovní list Anotace : Pracovní list je určen k prohlubování znalostí podstatných jmen a k určování jmenných mluvnických kategorií - pád, číslo, rod Pracovní list na prvouku k tomuto tématu si můžete stáhnout níže. Jednotlivá jazyková cvičení jsou rozdělena do ročníků (2. - 5. třída): 2. ročník - abeceda, spodoba, množné číslo, čtení 3. ročník - podstatná jména, slovesa, rod podstatných jmen, synonyma, pravopis i, í, y, ý a vyjmenovaná slov

Podstatná jména rodu ženského: pracovní list

 1. mužského, přiřazování podstatných jmen ke vzorům Klíčová slova: Podstatné jméno, vzor podstatných jmen, vzory rodu mužského, slovo nadřazené, slovo podřazené Druh učebního materiálu: Pracovní list Soulad se ŠVP: Je plně v souladu se ŠVP - Strom Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence k učení, kompetenc
 2. Pracovní listy z českého jazyka 7. ročník PODSTATNÁ JMÉNA Zpracovala: Kristina Rauscherová, Čj-Sv Milí kolegové, do rukou se vám dostaly pracovní listy z českého jazyka - procvičování podstatných jmen pro 7. ročník základní školy. Najdete zde různé typy úkolů
 3. Rod a číslo podstatných jmen - třídění Je přiložena i čb verze podkladové desky pro pracovní list. 2 x 36 kartiček ke skládání (celkem jsou připraveny 2 verze) řešení úkolu.
 4. Pracovní list pro 6. ročník-český jazyk - mluvnice (výsledky) Urči pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen: pod oknem 7. p., č. j., rod S, vzor měst
 5. Materiál obsahuje pracovní listy k procvičování učiva českého jazyka - 4. ročník na konci roku nebo v 5. třídě na začátku školního roku. Celkem 6 pracovních listů: luštění slova, slovní druhy, doplňování i/y po obojetných souhláskách, vzory podstatných jmen. Návod k PDF: 1. vytisknětě jednostranně 6 x A
 6. U podstatných jmen rozlišujeme pád, číslo, rod a vzor. Pády podstatných jmen. 1. pád - Kdo, co? 2. pád - Bez koho, čeho? 3. pád - Ke komu, čemu? 4. pád - Vidím koho, co? 5. pád - oslovujeme, voláme. 6. pád - O kom, o čem? 7. pád - S kým, s čím? Pád podstatných jmen 1 - online cvičení Pád podstatných jmen 2 - online.

Výsledky testu (podstatná jména - rod, číslo, pád a vzor) V týdnu vám opět zadám TEST - bude to doplňovací cvičení na pravopis podstatných jmen. Pracovní list z minulého týdne neodevzdali - J an Heneš, Daniela Pýchová, Petr Šimek. 2.11. - 6. 11 Téma hodiny Skloňování podstatných jmen Označení VY_32_INOVACE_20_Skloňování podstatných jmen Vyučující Mgr. Michal Oblouk Pracovní list slouží k procvičování tvarů podstatných jmen. Žáci samostatně nebo ve skupinách pracují s vytištěným pracovním listem, popř. zapisují správné tvary do sešitu Do čtvrtka zpracujte pracovní list PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ; Ve ČTVRTEK - začneme probírat odchylky ve skloňování podstatných jmen - ruce, nohy, oči uši. Přehledně všechno najdete v učebnici na straně 52

NOVÁ ŠKOLA, s

Dvoubarevný pracovní sešit je součástí nové moderní řady Čeština nás baví. Pravopis podstatných jmen se postupně probírá podle rodů. V úvodu je vždy přehledná tabulka učiva , následuje návod s příkladem, kde je učivo vysvětleno - např. Vzory PJ rod střední Identifikátor materiálu EU: ICT - 2 - 26 Anotace Žák procvičí vzory podstatných jmen rodu středního. Autor Mgr. Blanka Šteindlerová Jazyk Čeština Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura ICT = Předmět/téma Český jazyk/slovní druhy Žák určí podstatná jména rodu středního, samostatně. 2. 11. - 4. 11. 2020 Český jazyk - Vyjmenovaná slova po L, opakování rodů podstatných jmen, pády podstatných jmen Pracovní sešit 14 / 6, 1 15 / 2, 3 Učebnice 53 / 2 Opakování rodů podstatných jmen Hra: dítě přináší různé předměty, které nalezn Video vzory podstatných jmen přehledně ukazuje formou animovaného videa vzory pro podstatná jména rodu středního, ženského a mužského. Lze použít například p.. Rod podstatných jmen II Procvičování určování rodu podstatných jmen, rozlišování rodu mužského životného a neživotného. Stupeň: Základní 1. stupe

9 – 12 let Pravopis1000+ images about Český jazyk 3 on PinterestČeský jazyk :: Mgr-Mgr-martin-polachPřehledy mluvnice českého jazyka | Lesy Nápadů4ZŠ Komenského Dačice: III

Pracovní list k procviování podstatných jmen rodu ženského, hravou formou si žáci procviují mluvnické kategorie, pravidla psaní koncovek a skloňování. Pomůcky: mapa R Autor Mgr. Monika Gregorová Jazyk eský jazyk Oþekávaný výstup Žák urí podstatné jméno ženského rodu, umí je zařadit k Pracovní list - přídavná jména - druhy přídavných jmen, přídavná jména tvrdá. 5. VY_32_INOVACE_5_41.pdf (168,2 kB). Pracovní list - opakování - koncovky minulého času, koncovky přídavných jmen, vzory podstatných jmen, předpony, skupiny je/ě, ně/ě . Video: Koncovky podstatných jmen - souhrnné cvičení ČJ - Gramatické kategorie podstatných jmen - rod ženský - pracovní sešit ČJ - strana 13 / cv. 4, 3, práce s tabulkou. Cvičení číslo 3 (s. 13, prac. s.) dodělat za domácí úkol: po slovo bolest - doplnit koncovky, pokračovat v tabulce ve školním sešitě C 2: Pravopis podstatných jmen. Nejdříve zopakovat podle předcházejících pracovních listů druhy slov, jmenné kategorie (pád, číslo, rod) a pravidla psaní velkých písmen. Je potřeba, aby žáci poznali princip přiřazování podstatných jmen ke vzoru, vzory pamětně zvládli Anotace : Pracovní list je určen k prohlubování znalostí určování vzorů podstatných jmen rodu středního. PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO - VZORY Urči u podstatných jmen v tabulkách vzor. PODSTATNÉ JMÉNO VZOR PODSTATNÉ JMÉNO VZOR vejcích koťata k nebi zvířata. Pracovní list slouží k procvičování a upevňování skloňování podstatných jmen rodu mužského a ženského v jednotném čísle podle vzorů: магазин, портфель, школа, неделя, фотография. Inovace: mezipředmětové vztahy (český jazyk), využití ICT, mediální techniky

 • Nivea krem.
 • Bernard pub u bílého lva praha 6 břevnov.
 • Potratová pilulka 2017.
 • Velká a malá písmena chytáky test.
 • Bruno mars věk.
 • Stylus huawei.
 • Bílé karpaty orchideje.
 • Podiatrie praha 10.
 • Grilovací deska na plynový gril.
 • H.p. lovecraft hrobka pdf.
 • Voda v pochve.
 • Jídelníčky na hubnutí kniha.
 • Plachetnice pirát.
 • Pracovní oděvy velkoobchod.
 • Výpomoc hranice na moravě.
 • Jak funguje joga.
 • Rebrickovy olej.
 • Yamaha mt 03 bazos.
 • Naramek mama.
 • Cisteni zubu 1x denne.
 • Jak účinně zhubnout diskuze.
 • Buněčný cyklus fáze.
 • Prodám staré žulové kostky.
 • Ebola 2013.
 • Hlohyně šarlatová plot.
 • Suflé.
 • Sálavé přímotopy s akumulací.
 • Airship italia.
 • Mořské prase wikipedia.
 • Imaginárium dr parnasse nominace.
 • Daň z nabytí nemovitosti chata.
 • Disneyland film.
 • Zdravi prvni muz nebo zena.
 • Chrániče kolen pracovní.
 • Hod koulí.
 • Přívěs definice.
 • Multifunkcni vaha.
 • Lide bez empatie.
 • Hod míčkem průpravná cvičení.
 • Appvn.
 • Alibaba a 40 loupežníků film.