Home

Týrání svěřené osoby judikatura

týrání svěřené osoby - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č JUDIKATURA - Trestní právo - týrání osoby. Titulek Právní věty Obsah. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 8 Tdo 1459/2012. Týrání svěřené osoby. Z hlediska naplnění zákonných znaků přečinu týrání svěřené osoby podle § 198 odst. 1 tr. zákoníku se vyžaduje, aby mezi pachatelem a týranou osobou byl vztah péče nebo.

týrání svěřené osoby - NS-ČR/Judikáty

 1. Týrání svěřené osoby. Týrání je zlé nakládání se svěřenou osobou, vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí, které tato osoba pociťuje jako těžké příkoří; přitom trvalost je nutno posuzovat v závislosti na intenzitě zlého nakládání, nevyžaduje se, aby šlo o jednání soustavné
 2. § 198Týrání svěřené osoby (1) Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem
 3. Trestný čin Týrání svěřené osoby je podpůrným ustanovením ve vztahu k odvětví práva rodinného a práva sociálního. Poskytuje ochranu jednak nezletilým osobám (dětem), a dále všem osobám, které jsou odkázány na péči jiných osob, jež těmto osobám vyplývá jako povinnost ze zákona, soudního rozhodnutí nebo smlouvy
 4. Týrání svěřené osoby. Týráním svěřené osoby se rozumí zlé nakládání se svěřenou osobou, vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti s určitou trvalostí. Oběť takové nakládání pociťuje jako těžké příkoří. Jedná se například o soustavné trestání formou surového bití rukou nebo pomocí.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 8 Tdo 1459/2012 ze dne 19. December 2012 - Z hlediska naplnění zákonných znaků přečinu týrání svěřené osoby podle § 198 odst. 1 tr. zákoníku se vyžaduje, aby mezi pachatelem a týranou osobou byl vztah péče nebo výchovy. Vztah péče může vzniknout i jen fakticky, na konkludentním základě Pokud se jedná o týrání osoby svěřené péči pachatele, pak se bude zpravidla jednat o trestný čin podle § 198 (týrání svěřené osoby) tr. zákoníku. Možná je zde i jednočinný souběh s dalšími trestnými činy, například Ublížením na zdraví, Vydíráním a dalšími Týrání osoby žijící ve společném obydlí. Trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 tr. zákoníku není trestným činem pokračujícím, nýbrž trvajícím, pro který je typické jeho souvislé páchání nerozpadající se do dílčích útoků

§ 198 Týrání svěřené osoby (1) Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem U trestného činu týrání svěřené osoby podle § 198 tr. zákoníku, je-li týranou osobou dítě, je pro naplnění znaku týrání třeba vždy posuzovat konkrétní povahu a důraznost použitých opatření a výchovných metod, intenzitu, s níž je působeno na fyzickou nebo psychickou integritu dítěte § 198 Týrání svěřené osoby Tato funkce není dostupné v této verzi Beck-online. Přechodem na vyšší verzi naší apliakce získáte nejen více obsahu, ale také více možností práce s dokumentem a puřístup k dalším užitečným funkcím

Týrání osoby Trestní právo Judikatura Pravo4u

Týrání osoby žijící ve společném obydlí judikatura. Týrání osoby žijící ve společném obydlí - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU.Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č. b) tr. ř., namísto toho, aby jej pouze zrušil společně s výrokem o trestu a při nezměněném výroku o vině pod bodem 1) zločinem týrání svěřené osoby podle § 198 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku a pod bodem 3) přečinem násilí proti úřední osobě podle § 325 odst. 1 písm Pokud jste obětí některého z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti anebo dítětem, které bylo obětí trestného činu týrání svěřené osoby a byla-li Vám takovým trestným činem způsobena nemajetková újma, mohli bychom Vám poskytnout peněžitou pomoc až do výše 50 000,- Kč jako náhradu. Zločinu týrání svěřené osoby podle ustanovení § 198 odst. 1 tr. zákoníku se dopustí ten, kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově. Odstavec 2 písm. c) a d) citovaného zákonného ustanovení dopadá na případy, kdy pachatel spáchá takový čin nejméně na dvou osobách a páchá-li takový čin po delší dobu Týrání svěřené osoby (§ 198) Objekt - zájem společnosti na ochraně osob, které jsou vzhledem ke svému věku či z jiného důvodu v péči či ve výchově jiných Předmět útoku - osoba, která je z jakéhokoli důvodu (věk, nemoc, tělesná vada, duševní porucha) v péči či ve výchově pachatel

Z hlediska naplnění zákonných znaků přečinu týrání svěřené osoby podle §198 odst. 1 tr. zákoníku se vyžaduje, aby mezi pachatelem a týranou osobou byl vztah péče nebo výchovy. Vztah péče může vzniknout i jen fakticky, na konkludentním základě Týrání svěřené osoby. Strakonice - Matka bila své děti. Policisté přešetřují případ na Strakonicku, kdy matka týrala své dvě děti. Týrání trvalo několik let, a to na různých místech ČR, kde rodina právě bydlela. Teprve až na Strakonicku, kam se matka s dětmi přestěhovala, vyplynulo jednání na povrch Týrání svěřené osoby se měla dopustit v období od narození dcery do předmětného útoku, a to rovněž tím, že měla stěžovatelku opakovaně bít do hlavy a obličeje. Kromě toho se měla špatným zacházením v osudný den dopustit i trestného činu těžkého ublížení na zdraví Sbírka zákonů - úplná znění zákonů, změny zákonů, vyhláąky, nařízení vlády. Zákony jsou přehledně provázány s judikáty, komentáři, vzory smluv. Legislativa a její změny on-line

Podle okolností činu lze dovodit, že týrání svěřené osoby se může stát i opomenutím povinné péče, k níž byl pachatel povinen, jestliže svěřená osoba vzhledem ke svému věku nebyla schopna sama se o sebe starat, například zanedbáním osobní hygieny dítěte, neposkytováním přiměřené stravy (srov. č. 11/1984 Sb. § 199 Týrání osoby žijící ve společném obydlí Tato funkce není dostupné v této verzi Beck-online. Přechodem na vyšší verzi naší apliakce získáte nejen více obsahu, ale také více možností práce s dokumentem a puřístup k dalším užitečným funkcím Týrání svěřené osoby je jeden z pro společnost nejškodlivějších trestných činů, avšak odbornou literaturou je poněkud zanedbáván například v porovnání s trestným činem týrání osoby žijící ve společném obydlí, tedy domácím násilím. I tak se věnuje určitá pozornost alespoň té části této problematiky. Týrání svěřené osoby trestní zákoník. trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let

Týrání svěřené osoby epravo

 1. isterstva) nejsou závazným výkladem právního předpisu, ale pouze stanoviskem konkrétní osoby nebo instituce k danému problému
 2. Naplněním znaku zvlášť trýznivý způsob se Nejvyšší soud zabýval ve vztahu ke skutkové podstatě trestného činu týrání svěřené osoby podle § 198 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku ve svém usnesení ze dne 24. 4. 2012, sp. zn. 7 Tdo 445/2012
 3. Správní řízení: podjatost úřední osoby k § 14 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.) Rozhoduje-li orgán územního samosprávného celku ve správním řízení ve věci, která se týká zájmu tohoto územního samosprávného celku, je důvodem pochyb o nepodjatosti úřední osoby dle § 14 odst
 4. § 198 - Týrání svěřené osoby : Trestní zákoník - 40/2009
 5. Týrání svěřené osoby
 6. Týrání svěřené osoby - Policie České republik
 7. JUDIKATURA - Pravo4u

Týrání osoby žijící ve společném obydl

 1. Týrání osoby žijící ve společném obydlí epravo
 2. O týrání, Fond ohrožených dět
 3. Nejvyšší soud / Rozhodovací činnost/Právní věty, trestní
 4. § 198: Týrání svěřené osoby

Týrání osoby žijící ve společném obydlí judikatura, týrání

 1. 8 Tdo 913/2017 — Nejvyšší soud — Iudictum
 2. Oběti trestných činů - peněžitá pomoc (zákon č
 3. Nejvyšší soud: Usnesení v cause psychického týrání žáka
 4. 10. Trestné činy proti rodině a dětem - Ius Wik
 5. rejstřík: NS 2012 s právní větou - jurilogie

Týrání svěřené osoby a trestná činnost s tím souvisejíc

 • Nora pdf.
 • Ratanový nábytek loděnice.
 • Pleny lupilu 1.
 • Formát sra4.
 • Varieté (film).
 • Directions wisteria.
 • Jílové u prahy.
 • Jablko nutriční hodnoty.
 • Dálniční známka maďarsko.
 • Jak odstranit prach ze sten.
 • Střapaté vlasy.
 • Pomocne prace a uklidove prace do nemecka.
 • Kfc ceske vrbne.
 • Podprahová výuka angličtiny.
 • Trávicí soustava.
 • Kapitán csfd.
 • Bublanina bez mouky.
 • Uhlí vzorec.
 • Státní svátky listopad 2018.
 • Hebrejsky jak se máš.
 • Zásnuby zvyky.
 • Morfologický pravopis cvičení.
 • Transplantace kostní dřeně diskuze.
 • Before we go soundtrack.
 • Jak se naučit bojovat doma.
 • Druhy epilepsie.
 • Moodle zsf jcu.
 • Calibre portable cz.
 • Hilarious photoshop.
 • Energetický kartáč.
 • Rovnoramenný lichoběžník výška.
 • Dolní řezáky.
 • Poplach trubka mp3.
 • King kong 1933.
 • Sensation white 2020 praha.
 • Grafomotorika 4 5 let.
 • Běhání.
 • Účesy pro muže 2019.
 • Dopis ježíškovi k vytištění.
 • Car tuning app.
 • Heic format in windows.