Home

Práce a výkon příklady

 1. Práce, výkon, energie - příklady k procvičení 1. Jakou práci vykonal motor auta s tažnou silou 1,3 kN při ujetí vzdálenosti 5 km? 2. Jakou práci vykonal člověk, který zvedl padesátikilogramové těleso do 5. patra do výšky 15 m: a) Pomocí kladkostroje složeného z pevné a volné kladky? b) Přímo chůzí po schodech? 3
 2. Otázka: Mechanická práce, výkon a energie Předmět: Fyzika Přidal(a): bubu . Kdy se koná práce = pokud je směr síly a směr pohybu shodný, např. Táhnutí sáněk, zvedání tašky apod. Vzorec pro práci je W = Fs, jednotkou je J (joul) kdy se práce nekoná = pokud je směr síly a směr pohybu rozdílný, např. Vodorovné.
 3. Práce a výkon elektického proudu - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol
 4. Výkon. Jednotkou výkonu je Watt a říká mi, jak rychle si práce koná. Definuje se jako podíl vykonané práce ku času, kdy se tato práce konala. Drobnými úpravami také můžeme dojít ke vztahu součin síly krát rychlost. Tyto vzorce můžeme použít tehdy, pokud je konaná práce (resp. působící síla a rychlost tělesa.
 5. 8. třída - Práce a energie Výkon, výpočet výkonu Co je to výkon a proč potřebujeme tuto veličinu? Přemýšlej: Eva a Jana mají každá krabici s dvaceti knihami, která leží na zemi. Knížky mají narovnat do poličky ve výšce 1,5 metru. Eva má knížk
 6. Práce při přemístění tělesa, zvedání pomocí kladky, výkon, výpočet práce z výkonu, účinnost C. Literatura: Fyzika pro 8. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 29-4

Mechanická práce, výkon a energie + řešené příklady

práce, kterou skutečně potřebujeme, je menší o ztráty, způsobená například třením. Je dobré používat stroje, které mají malé ztráty. Příkon - vložená práce za 1 s .značíme P 0 Výkon - vykonaná práce za 1 s (užitečná práce za 1 s) zančíme P Ztráty - rozdíl mezi příkonem a výkonem. Výpočet práce z výkonu a času, účinnost Výpočet příkladů na výkon Shrnutí - práce a výkon: pracovní list , příkady a otázky z písemek (i příklady na jedničku

Práce a výkon elektického proudu - vyřešené příklady

Práce a výkon Onlineschool

±Elektrický výkon, práce, účinnost - procvičovací příklady 1. Na ponorném vařiči je údaj 220V/600W. Jaký jeho příkon, připojíme-li jej ke zdroji napětí 120 V ? Předpokládáme, že se odpor spirály vařiče nezmění s rostoucí teplotou? Výsledek:Příkon vařiče je 180 W. 646 2 Příklady - práce, výkon, účinnost 1.) Do jaké výšky byl zvednut panel o hmotnosti 250 kg, když byla vykonána práce 25,5 MJ? 2.) Jakou silou zvedal jeřáb těleso po dráze 24 metrů, jestliže vykonal práci 0,8 MJ? 3.) Těleso bylo zvednuto jeřábem svisle vzhůru po dráze 12 m rovnoměrným pohybem Mechanická práce, energie - příklady 1. Po vodorovné silnici jede stálou rychlostí cyklista, který překonává celkovou odporovou sílu o velikosti 20 N. Jakou práci vykoná na dráze 5 km? [100 kJ] 2. Člověk o hmotnosti 75 kg vynese do třetího poschodí balík o hmotnosti 25 kg. Výška jednoho poschodí je 4 m F - Práce, výkon, energie Určeno jako studijní materiál pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu doSystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz. VARIACE 1 F - Práce,výkon, energie 1. Výkon - příklady pro představu: např. dělník vykope jámu za 1 hodinu (tj. 60 minut), bagr tutéž jámu za 10 minut = říkáme, že bagr má 6 krát větší výkon! PRO POROVNÁNÍ VÝKONU - PŘÍKLADY: krátkodobý výkon člověka až 1000 W (1kW) dlouhodobý výkon člověka - menší než 100 W výkon motoru auta 40 000 W (40 kW) a víc

Chraňte sebe i své blízké s aplikací eRouška. AKTUALITY pátek 27. 11. 2020. 13:30 - ČSSZ vydala aktualizované údaje počtů neschopenek, karantén a dávek nemocenského pojištění k 27. listopadu.Statistiky si můžete prohlédnout ZDE (46.96kB) 13:30 - Úřad práce ČR zveřejnil počty uchazečů o zaměstnání k 26.11. 2020. Dokument naleznete ZDE (132.54kB 2012 v kategorii Práce a výkon, Práci jednoho joulu vykonáme, když silou 1N působíme po dráze 1m. PŘÍKLADY. Příklad 1. Traktor při orbě táhne pluh silou 10kN. Jakou práci vykoná, když ujede vzdálenost 100m? F = 10kN W = F.s s = 100m W = 10000.100 = 1000000J. Příklady, které budeme probírat - ještě se je neučte :) 5. vyvine výkon 1 W. Elektrická práce, kterou vykoná stejnosměrný proud mezi dvěma místy v proudovém obvodu za určitou dobu je dána napětím U mezi těmito místy, proudem I a dobou t, po kterou tento proud obvodem prochází..

Kategorie: 8. třída - fyzika Téma: Práce, výkon, energie - vzorce, výpočty Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). V dnešním díle v.. 54_Výkon elektrického proudu značka: P jednotka: W (watt) Elektrický výkon je elektrická práce W vykonaná za dobu t elektrickým proudem I ve vodiči, mezi jehož konci je napětí U: výpočet: = =∙∙ =∙ V el. spotřebičích se část energie ztrácí, a tak zavádíme takzvaný příkon X.4.6 Doby posuzované jako výkon práce (§ 216 odst. 2 a § 348)Při posuzování práva na dovolenou (například splnění podmínek pro vznik tohoto práva odpracováním stanoveného počtu dnů, krácení dovolené) je podstatné, jaký počet dnů zaměstnanec odpracoval (v jakém rozsahu vykonával práci)

Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na: http://www.isibalo.com/ Pokud budete chtít, můžete nám dát like na. Práce a energie . Návaznosti. Příklad: Vyčerpané litry čerpadla -% Práce a energie . Příklad: Výkon motoru automobilu -% Práce a energie . Video řešené příklady. Zatím nejsou řešené příklady Testy splněno na -% Výkon. splněno - % Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min. Práce ve fyzikálním smyslu je působení síly na fyzikální těleso nebo na silové pole, při kterém dochází k posouvání nebo deformaci tohoto tělesa resp. ke změně rozložení potenciální energie v silovém poli.. Podle druhu působící síly se rozlišuje mechanická práce, práce elektromagnetického pole, práce gravitačního pole, ap Výkon - slovní úlohy a příklady Výkon je množství práce vykonané (energie dodané) za určitou časovou jednotku. Označujeme ho P a základní jednotkou výkonu je 1 Watt. Dalšími jednotkami (zastaralými) jsou například 1 k (kůň; 1k = 735,5 W) a potom odvozené jednotky jako například kW - kilowatt Příklady - mechanická práce, výkon 1. Jakou mechanickou práci vykonáme zvednutím cihly o hmotnosti 5 kg (svisle vzhůru rovnoměrným pohybem) do výšky 1 m? [50J] 2. Do jaké výšky zvedl jeřáb ocelový nosník o objemu 500 dm3, když vykonal mechanickou práci 500 kJ? [asi 12,74 m] 3

Práce a výkon

 1. Zápis č.1 1.PRÁCE.doc SP - ZADÁNÍ PŘÍKLADY.doc Zápis č. 2 2.PRÁCE POMOCÍ KLADKY.doc ZÁP
 2. ut. Jaký byl 7. Bruslař hmotnosti 50 kg se pohybuje rovnoměrně po horizontální dráze. Od 8. Jaký je výkon motoru zahradního traktoru hmotnosti 500 kg, pohybuje-li se
 3. FYZIKA 8 - 19.3. - opakování - práce a výkon PRÁCE A VÝKON - Zopakujte si teorii a vzorečky kapitolky práce a výkon!!! -Níže uvedené příklady vypočítáte a výsledky mi pošlete na můj email do příštího týdne - do 26.3.2020 do 15:00, ing.monika.greplova@seznam.cz - Nebo pošlete vyfocený vypracovaný úkol, taktéž do emailu
 4. Příklady na výpočet práce a výkonu. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely

Práce‚ výkon‚ energie. 1.1. Mechanická práce: zavedení pojmu práce ve fyzice, fyzikální veličina práce a její výpočet. Příklady na výpočet práce. Práce na kladkách. 1.2 Výkon. Výkon P je práce vykonaná (spotřebovaná) za jednotku času. [P] = W (watt) = J × s -1 = kg × m 2 × s -3. Tato veličina vyjadřuje rychlost, s jakou se vykonává práce - ukazuje rozdíl mezi dvěma stroji, které sice vykonají stejnou práci, ale každému to trvá jinou dobu Práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu - příklady na procvičení Na halogenové žárovce diaprojektoru jsou údaje 24 V, 150 W. Jak velký proud žárovkou prochází, jaký je odpor svítícího vlákna Příklady - elektrická práce, elektrická energie, příkon, výkon, účinnost spotřebiče, spotřeba elektrické energie 1) Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí 36 V. Spotřebičem prochází elektrický proud 300 mA po dobu 2 minuty. Jakou elektrickou práci vykonají síl = fyzikální veličina vyjadřující, jak rychle se práce koná. značka: P; jednotka: watt (W) výpočet: definice 1 wattu: 1 W = výkon zařízení, které vykoná práci 1 J za 1 sekundu. jiné vyjádření výkonu: platí:.

Práce a výkon elektického proudu – vyřešené příklady

Práce a výkon el.proudu Od: quebec* 05.08.11 21:37 odpovědí: 3 změna: 07.08.11 13:51 K elektrické síti je pomocí vodičů o odporu 5 ohm připojen rezistor s měnitelným odporem 6. ročník Hustota látky - příklady k procvičení.pdf 7. ročník Úlohy o pohybu - příklady k procvičeni.pdf Síla, otáčivé a deformační účinky síly - příklady k procvičení.pdf Vlastnosti kapalin a plynů - příklady k procvičení.pdf 8. ročník Práce, výkon, energie - příklady k.. Práce vykonaná za určitou dobu je proto vždy menší než práce za určitou dobu dodaná: Výkon. Výkon P je práce vykonaná (spotřebovaná) za jednotku času. Tato veličina vyjadřuje rychlost, s jakou se vykonává práce - ukazuje rozdíl mezi dvěma stroji, které sice vykonají stejnou práci, ale každému to trvá jinou dobu 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysv ětlit pojem dráhový ú činek síly, znát obecný vztah pro výpo čet práce. 2. Vědět, že výkon je veli čina vyjad řující jak rychle se práce koná. 3. Um ět vyjád řit práci z výkonu a odvodit p říslušné jednotky. 4. Vysv ětlit rozdíl mezi výkonem a p říkonem, definovat ú. Práce, výkon - řešení úloh. 01.10.2015 12:00. Dnes jsme řešili úlohy na práci a výkon. Dva ukázkové příklady mají mít žáci oprány z tabule. Dále žáci samostatně řešili úlohy z pracovního sešitu, který ve čtvrtek dostali. Zpět. Úvod Fyzika - obecn

Fyzika v 8.r

 1. 4.2.20 Práce a výkon elektrického proudu Př. 1: Ur či proud a odpor svítící 100W žárovky p řipojené na sí ťové nap ětí 230V. Př. 2: Odvo ď vzorce, které udávají závislost výkonu na: a) odporu a nap ětí (ve vzorci se nevyskytuje proud), b) odporu a proudu (ve vzorci se nevyskytuje nap ětí)
 2. Výuka ONLINE od 10.55 do 11.40 hodin - Mechanický výkon. Dnes píšeme písemnou práci na Lom světla a čočky.Bude připravená v 11.45 hodin na Teams a musíte ji vypracovat do 13.00 hodin.Práce je v pdf, je třeba si ji stáhnout, vytisknout, vypracovat a poté ji odešlete jako přílohu do mého emailu
 3. 06. Práce, výkon - příklady k opakování.doc Zobrazit Stáhnout. 39 kB. verze 1 FL: dĺžka stehennej kosti - dáva údaj o raste plodu (od 1,5 cm na zač. tehotnosti až po 7,9 cm na jeho konci) Видеоуроки, тесты и тренажёры по предмету Физика за 7 класс по учебнику.
 4. Joule je jednotkou práce, nebo energie a je odvozenou jednotkou soustavy Si. Jeden joule je taková práce, která je vykonána silou o velikosti jednoho newtonu působící po dráze jednoho metru. Násobné jednotky joulu jsou kilojoul, megajoul a gigajoul
 5. Mechanická práce. W = F.s [W = J] práce vyjadřuje dráhový účinek síly = síla koná práci; v praxi se také používá W.s (wattsekunda) a 1 kW.h = 3,6 . 10(6) J (kilowatthodina) Energie popisuje stav tělesa = těleso má energii. Kinetická (pohybová) energi
 6. Za výkon práce se rovněž považuje doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci na straně zaměstnance, a sice překážky z důvodu obecného zájmu (§ 200 až § 203 zákoníku práce), překážky související s brannou povinností (§ 204 zákoníku práce), překážky z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo.

Výkon — fyzikální veliöina, znaöí se písmenem P, jednotkou je watt W Násobné jednotky 1kW, IMW Vztah vyjádiíme: P = W/ t, kde: P je výkon ve wattech, W je vykonaná práce v joulech, t je éas, za který byla práce vykonána v sekundách Obé auta vykonala práci, na druhé autíöko púsobila vêtší síla, vykonal Odměna z dohody o provedení práce tak nově podléhá exekučním srážkám, a to bez ohledu na výši odměny (tj. do 10 000 korun či nad 10 000 korun), tato hranice rozhoduje jen o tom, zda je vám z odměny srážena jen daň, nebo i pojistné a jste tak důchodově a nemocensky pojištěni. Příklady

Čtvrtek 26. 11. 1/ Kontrola vypracovaných cvičení v pracovním sešitě proběhne ve škole 30. 11. 2/ V zadání Teams připraven pracovní list - vypracovat v hodině.. 3/ Nové učivo TRANSFORMÁTOR - číst učebnici str. 42 - 49. 4/ Přepsat poznámky a vzorové příklady do sešitu, obrázky překreslit 4. Práce, výkon, energie Mechanická práce - konání mechanické práce z fyzikálního hlediska je podmíněno vzájemným silovým působením těles, která se přitom vzhledem ke zvolené vztažné soustavě přemísťují. Vztahy pro výpočet mech. práce, je-li 1. síla konst. a směr síly a posunutí stejný = . 2 Vlastní výkon práce zde začíná až 06.00 hodin. V takovém případě příplatek za noční práci nepřísluší, neboť úkony, jako je převlékání, ale i např. mytí po práci apod., se nepovažují za výkon práce, byť by zaměstnanec v době po 22. hodině nebo před 6. hodinou zaznamenal v docházkovém systému svou.

Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu, změny podmínek odůvodňující zařazení práce do druhé kategorie, nebo do 10 dnů ode dne vykonatelnosti rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví vydaného podle odstavce 6 písm. c) Práce načerno - příklady, odhalení, sankce autor: JUDr. Ladislav Jouza publikováno: 05.07.2017 Při legislativním posuzování této tendence je nutné vyjít z nového občanského zákoníku, který již nedefinuje právní úkony rozumí pojmu mechanická práce a výkon, využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem řešení konkrétních problémů a úloh Druh učebního materiálu: pracovní list - test Anotace: Žák si procvičí příklady práce - výkon. Lze použít i jako test, opakování a shrnutí látky. Lz Test. Výkon (02_F9_multi). Výkon - příkady 1 (20_F9_multi) . Výkon - příklady 2 (21_F9_multi) . Práce - výkon - test (15_F9_multi) Elektrický výkon - příklady 1 (24_F9_multi) Elektrický výkon - příklady 2 (25_F9_multi) Výkon - příklady test 1 (32_F9_multi

Sešitu sociální práce (dále jen SSP), který je jedním z výstupů projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II. Předkládaný Sešit se zaměřuje na oblast případové sociální práce a prezentuje příklady dobré praxe zkušených odborníků - sociálních pracovníků spojeny s výsledky fyziologických činností. Získané hodnoty sil a práce jsou zpravidla minimálními hodnotami. Přesto jsme takové úlohy do naší publikace zařadili. Víme však přesně, co je to práce, výkon a energie? Jsme schopni pochopit, že tyto pojmy, s nimiž přicházejí žáci ve škole do styku v předmětu fyzika, jso

ARCHIMÉDŮV ZÁKON

Práce, výkon, energie. Podrobnosti Zveřejněno 13. 8. 2016 12:55 Napsal /a Lenka Ondráčková Sada obsahuje 32 barevných kartiček se zadáním příkladů k tématům práce, výkon, energie. Kartičky jsou rozděleny na 4 skupiny podle 4 typů zadání, každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými příklady. Fyzika - Práce, výkon, účinnost. Dobrý den, jestli si pro mě někdo udělá čas potřebuju tohle vypočítat 1. Motor výtahu zvedá rovnoměrným pohybem náklad o hmotnosti 250 kg do výšky 40 m. a otázky: a. Jakou práci motor vykoná při zvedání nákladu? b. Jakou práci motor vykoná, drží-li náklad ve výšce 40 m po dobu 100s

Práce, výkon, energie (rozpracováno

4 Práce - výkon - energie | Fyzika PRÁCE JAKO FYZIKÁLNÍ VELIINA Uveď příklady, kdy v běžné praxi mluvíme o práci, ale z hlediska fyziky práci nekonáme. V následujících situacích rozhodni, zda konáš práci.PŘIPIŠ ANO - NE - držíš tašku v ruce a nepohybuješ s n Práce, výkon, účinnost Předmět: Fyzika Ročník: 9. ročník Tematický okruh: Přehled učiva základní školy Anotace: 1. práce 2. výkon 3. práce z výkonu a času 4. převody jednotek práce 5. účinnost 6. příklady III 2­10:15 PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST Práce W •těleso nebo pole koná práci, jestliž Pracovní neschopnost a výkon práce Po 5 dnech pracovní neschopnosti mi zaměstnavatel znemožnil přístup do zaměstnání (zablokoval vstupní kartu i přístup do pc). Během nemocenské mě zaměstnavatel neustále kontaktuje na soukromý mobil a e-mail s řešením pracovních záležitostí Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu. Při přenesení náboje Q ve vnější části jednoduchého elektrického obvodu mezi svorkami zdroje o svorkovém napětí U vykonají síly elektrického pole práci.Je-li proud v obvodu konstantní, platí a lze tedy psát .Má-li vnější část obvodu odpor R, platí a tedy .Změny vnitřní energie vodičů způsobené.

Průvodce - MPSV Portá

Popis zboží: Sada obsahuje 32 barevných kartiček se zadáním příkladů k tématům práce, výkon, energie. Kartičky jsou rozděleny na 4 skupiny podle 4 typů zadání, každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými příklady stejného typu Příklady činností ze soukromého sektoru Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí) Práce a výkon síly Práce síly. Síla F působí na tuhé těleso, které se může pohybovat pouze ve směru osy x (viz obr.). Mechanická práce W, kterou vykoná síla F při přemístění tohoto tělesa, závisí na velikosti a směru vektoru síly F a vzdálenosti ve směru osy x, o kterou je těleso posunuto.Posuv tělesa ve směru osy x je vyvolán pouze složkou síly F x.

Zveme Vás na webinář Nová úprava dovolené - praktické příklady a cvičení 20. 11. 2020 Za hlavní změnu, kterou přináší novela zákoníku práce, jsou všeobecně považovány změny v právní úpravě dovolené. výkon funkce výměra dovolené výpočet mzdy vysílání pracovník Tabulka Práce, výkon rozebírá téma fyzikálního učiva, probíraného v 8. ročníku základní školy. Teoretický výklad problematiky, textově zpracovaný, je vhodně doplněn obrázky pro lepší pochopení učiva

Práce, výkon, energie. Fyzika ZŠ » 8. ročník » Práce, výkon, energie » . aktualizováno: 7. 11. 2019 8:31. Seznam hodi Vzor tabulky se seznamem zaměstnanců na Homeworkingu (příloha Opatření státní tajemnice v Ministerstvu práce a sociálních věcí k omezenému provozu - omezení práce a státní služby, zajištění chodu ministerstva a nebytně nutném rozsahu výkonu ostatních agend MPSV z 16.3.2020 - interní směrnice viz odkaz SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE: Interní předpisy měst a obcí k. Úlohy mechanická práce, výkon, účinnost Příklady na práci a výkon.ppt (8378) Výkon. Mechanická práce při použití jednoduchých strojů. Mechanická práce Mechanická práce.ppt (4215 fyzika, práce, výkon, Pěkné příklady pro procvičení dané tématiky. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.cz 800 880 990. NOVINKY. Katalog Řešení a balíčky pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Katalog ke stažení ZDE

Práce Fyzika-sandra

Který z medvědů podal během společné cesty domů větší výkon? Publikováno v 8. ročník, práce a energie, příklady pro 8. ročník Označeno příklad Navigace pro příspěvek. Má zvuk tvar? Zvuková vlna - nástroje Práce = výkon x čas. Př. žárovka má výkon 100W a bude svítit 2 hodiny. Potom je Spotřebovaná práce = 100W x 2h = 200Wh. To se dá převést i na jiné jednotky (třeba 1hod= 3600s a pak 200Wh = 200Wh x 3600s = 720000Ws) 3. Práce, výkon, energie Mechanická práce, výkon, účinnost. Kinetická a potenciální energie hmotného bodu. Zákon zachování mechanické energie v izolované soustavě těles (hmotných bodů). Příklady přeměny kinetické a potenciální energie v izolované soustavě hmotných bodů. Další zákony zachování energie Laboratorní práce: Vzorové příklady: Domácí práce: Práce a energie: Příkon spotřebiče: Mechanická práce - NOVÉ Výkon: Zpět Úvodní stránka.

8. třída: fyzika: příklady a procvičován

Práce, výkon, energie - vzorce, výpočty - YouTub

Za výkon této standardní řídicí práce (práce vedoucího zaměstnance) přísluší zaměstnanci ve smyslu § 5 odst. 2 až 4 zákona o platu příplatek za vedení. Tato řídicí práce nemusí vždy zahrnovat koordinaci či metodické usměrňování, jak je má na mysli § 2 písm. a) a d) nařízení vlády č. 469/2002 Sb Cvičení 4: Trh práce a nezaměstnanost A. Příklady k procvičení 1) Krátkodobou produkční funkci lze vyjádřit takto: Q = 520L -L2, nabídka práce má následující tvar W/P=40 + 4L a) Odvoďte poptávku po práci. b) Na čem závisí nabídka práce? c) Zakreslete trh práce d) Určete výši rovnovážné mzdy

Plán

X.4.6 Doby posuzované jako výkon práce - Příručka pro ..

Výkon, příkon, účinnost. V praxi existuje celá řada činností, kterou již místo lidí mohou dělat stroje. Je to pro nás výhodnější i z toho důvodu, že stroj zvládne zadanou práci (většinou) dříve než člověk. Abychom mohli posoudit, jak rychle se práce koná, zavádí se fyzikální veličina výkon.. Průměrný výkon je podíl práce a doby , za kterou se daná. Domácí spotřebiče, obráběcí stroje a svařovací stroje mají jalový výkon, takže výkon strojů a zařízení bude: P z toho = 25000 / 0,7 = 35700 W. P rev = 10000 / 0,7 = 14300 W. Krok č. 3. Proud potřebný pro připojení domácích spotřebičů: Já z toho = 35700/220 = 162 A. Krok č. 4. Proud potřebný pro připojení. Práce, výkon, účinnost. 1) Martin, jehož hmotnost je 56 kg, vylezl na žebřík do výšky 3 metry. Jakou práci vykonal? /1680 J = 1,68 kJ/ 2) Jakou práci vykonala maminka, která vezla kočárek v parku stálou silou 200 N, když ušla půl kilometru? /100 000 J = 100 kJ/ 3) Martina a Věra si vyjely na výlet na kolech

12 - Výkon (FYZ - Práce a energie) - YouTub

Zaměstnanost: znaky závislé práce k § 2 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákonů č. 116/2008 Sb., č. 185/2011 Sb. a č. 365/2011 Sb. k § 5 písm. e) bodu 1 zákona č. 435/2004 Sb MECHANICKÁ PRÁCE A MECHANICKÁ ENERGIE Každý příklad nejprve řeš obecně a teprve následně dosaď číselné hodnoty!!! 1. Chlapec táhne rovnoměrným pohybem po vodorovné rovině sáně s nákladem o hmotnosti 100 kg po dráze 300 m Příklady výpočtu průměrného výdělku. 27.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer. Zákoník práce při výpočtu průměrného výdělku nepřipouątí ľádné odchylky od právní úpravy ve vnitřním předpisu, ani v kolektivní smlouvě Pokud má místo výkonu práce sjednáno poměrně široce nebo ve více provozovnách, musí počítat s tím, že může být kdykoli vyslán k práci v této provozovně. A to i bez jeho souhlasu, jelikož se jedná o výkon práce v rámci sjednaného místa výkonu práce, ke které se v pracovní smlouvě vysloveně zavázal

Práce (Mgr. Vladimír Hradecký) Výkon (Mgr. Vladimír Hradecký) Výkon ze síly a rychlosti (Mgr. Vladimír Hradecký) Práce a výkon - těžší (Mgr. Vladimír Hradecký) Polohová energie (Mgr. Vladimír Hradecký) Změna polohové energie na pohybovou a naopak (Mgr. Vladimír Hradecký) Vnitřní energie tělesa (Mgr. Vladimír Hradecký Kladky a práce na kladkách. F8_My_Prace - kladky.pptx (1 017,3 kB) 1.3. Mechanický výkon: Pojem výkon, označení, jednotky, vztah pro výpočet. F8_Vykon.pptx (728,8 kB) 1.4. Výpočet práce z výkonu: Příklady pro výpočet mechanické práce z výkonu a času. 04 Vypocet prace z vykonu a casu.pptx (116,9 kB) 1.5 Práce a výkon el. proudu Subject: FYZ Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 - EU peníze středním školám. Last.

Převody jednotek příklady online | viladomyveleslavinVýkon – vyřešené příkladyZš vltava převody jednotek

jící pracovní výkon, např. na dobu jednoho roku, event. i na delší dobu nebo také na dobu neurčitou. Počet sjednaných, resp. odpracovaných hodin však nesmí být vyšší než 300 za kalendářní rok. PŘÍKLADY: 1. Dohoda o provedení práce bude uzavřena na dobu jednoho kalendářního rok o Příklady odvozených jednotek + způsob jejich vzniku z jednotek základních + jednoduché příklady. o Práce (definice + výpočet + jednotky + odvození) o Výkon (definice + výpočet + jednotky) Mechanický výkon + rotační pohyb +elektrický výkon Působení zdánlivých setrvačných sil. Impuls síly a impuls momentu síly, zákon zachování hybnosti a momentu hybnosti. Pohyb hmotného bodu s proměnnou hmotností. Intenzita silového pole. Práce v silovém poli. Okamžitý výkon a účinnost. Energie hmotného bodu. Pohybová (kinetická) energie Energie, práce a výkon. Vrhy. Gravitační pole. Skládání a rozklad sil Moment síly Moment setrvačnosti. Rovnováha tuhého tělesa. Jednoduché stroje. Hydrostatika. Hydrodynamika. Post navigation Řešené příklady (61) Různé pro žáky (5) Testy z fyziky (33 VIDEO - práce, výkon,- zápis, příklady k procvičení, test - 2 početní příklady - mech. práce, TEST - práce a kladky, výklad2, Pořad ČTV - čerpání vody, efektivita strojů - měření a přehled, tabulky a přehledy účinnosti, výhřevnosti apo

 • Vysetreni oci u miminek.
 • Stojan na bryle bazar.
 • Petshopáky.
 • Růstový hormon recenze.
 • Ikea menu.
 • Convertxtodvd key.
 • Žlutý flek na zubu.
 • Handmaids tale s02e03 online.
 • Přechod štěňat na granule.
 • Avia d120 4x4.
 • Skikrosař.
 • Ssrv jidelnicek.
 • Hod koulí.
 • 100 zitny chleb recept.
 • Cas latency cz.
 • Cormier.
 • European art consulting.
 • Psota znojmo autobusy.
 • Voda orlice.
 • Franský král.
 • Éčka wiki.
 • Kamenné obklady na fasádu.
 • Plaza de toros de las ventas entradas.
 • Jak se připravit na cooperův test.
 • Melodie cha cha.
 • Sportovní aktivity tábor.
 • Kontrolky v autě peugeot 206.
 • Vladimír kafka léčitel úmrtí.
 • Knihovna pf mu.
 • Vivess recenze.
 • New nintendo 3ds xl recenze.
 • Víkendový pobyt s ochutnávkou vín.
 • Muni me.
 • Podrobná mapa sibiře.
 • Jennie garth plastiky.
 • Zš na dlouhém lánu recenze.
 • Pomůcky logopedie.
 • Postovni znamky s hitlerem cena.
 • Audio player portable.
 • Panic text.
 • Hlavní nádraží praha mcdonald.