Home

Relikviář svatého maura restaurování

Relikviář svatého Maura byl po dramatickém pátrání objeven v roce 1985 na hradě Bečov nad Teplou. Jeho stav vyžadoval důkladnou renovaci. Protože jde o vzácnou památku románského umění, pocházející ze 13. století, byla mu věnována maximální péče. 11 let restaurátoři pracovali na obnově poškozených částí Relikviář sv. Maura - příběh znovuzrození restaurování byla souběžně připravovaná nová stálá expozice relikviáře vprostorách zámku Bečov, kde byl poprvé představen veřejnosti v květnu roku 2002. Během posledních 25 let byl relikviář sv. Maura uložen vrámci České republiky pouze na dvou místech - v. Následující období je úzce spjato s napínavým pátráním po neznámé starožitnosti mimořádné hodnoty. Putování historií uzavírá etapa restaurování a bližší seznámení s jednotlivými typy zlatnické výzdoby. Vyvrcholením této trasy je prohlídka originálu románského relikviáře svatého Maura Kratší strany zdobí sošky sv. Maura a Krista, které doplňují po stranách postavy dvanácti apoštolů. Uvnitř schránka ukrývala ostatky několika osob, zvířecích kostí a části textilu z 8. až 13. století, které do ní byly po opravách navráceny. Po restaurování byl relikviář uložen na zámku v Bečově nad Teplou Relikviář svatého Maura je významná románská památka pocházející z první třetiny 13. století.Je považován za druhou nejcennější movitou památku v České republice (po českých korunovačních klenotech) a vůbec nejvýznamnější románskou klenotnickou památku uloženou na českém území. Relikviář majitelé zámku a hradu v Bečově nad Teplou ukryli v roce 1939 v.

dramatu v západoþeském městě Beþově nad Teplou. Relikviář sv. Maura þtyřicet let neviděl denní světlo, byl nalezen v roce 1985. Práce popisuje bohatý ikonografický program relikviáře, který nám mimo jiné připomíná životní příběhy svatého Maura, svatého Timoteje, svatého Apolináře a svatého Jana Křtitele Dnes je zrenovovaný relikviář svatého Maura součástí státního pokladu a je opět umístěn na hradě Bečov nad Teplou, kde si jej můžete ve zvláštní komoře prohlédnout. Hrad Bečov skrýval kromě relikviáře svatého Maura také středověký hrob. 26. 6. 2017 Relikviář svatého Maura ukryl v roce 1939 na Bečově spolu se 103 láhvemi francouzského koňaku a lahvemi vína v bývalé hradní kapli sv. Petra. Těsně před koncem války odvezl část majetku do Rakouska, relikviář ale zůstal v suti hradní kaple Hon na svatého Maura, Nevšední příběh hledání ztraceného unikátního pokladu. Relikviář sv. Maura na hradě Bečov - po korunovačních klenotech nejcennější památka, která málem zmizela v nenávratnu. Exkluzivní detektivně špionážní kauza 80. let v dokumentu Zory Cejnkové Relikviář svatého Maura uložený na zámku Bečov je památka nedozírné historické hodnoty. Mnoho let byl ukryt pod podlahou hradební kaple a jeho osudem mělo být stát se chloubou nějaké soukromé zahraniční sbírky. Naštěstí k tomu nedošlo

Relikviář sv. Maura se řadí do skupiny domečkových (tumbových) relikviářů. Uvnitř se nachází kosterní ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura a sv. Timoteje. Má obdélníkový půdorys o rozměrech 140 na 42 cm a je 65 cm vysoký. Původní dubové jádro bylo nahrazeno novým, ořechovým Jde o dokument o složitém postupu restaurování jedinečné památky a jeho první pracovní verze byla představena u příležitosti výstavy Relikviář svatého Maura - Proces restaurování jedinečné památky. Poslední verze je rozšířena o fotografie prvků i celého relikviáře na konci restaurátorského procesu před. Relikviář sv. Maura pochází z Belgie z první čtvrtiny 13. století. K výzdobě bylo použito 2 kg stříbra a 50 g zlata. Zdobí ho 500 drahokamů. Uvnitř relikviáře jsou uloženy na starých textiliích z 8. až 13. století ostatky svatého Maura, sv. Timoteje a svatého Jana Křtitele. Stěhování relikviáře. Relikviář sv

Relikviář svatého Maura je podle historiků, spolu s korunovačními klenoty, nejcennější zlatnická památka v České republice. Na zámku v Bečově nad Teplou je vystavený od roku 2002. Každý rok si ho prohlédne přes padesát tisíc lidí Relikviář, tedy schránka na ostatky svatých, byl původně uložen v klášteře v belgickém městě Florennes.Tam v něm po staletí mniši uchovávali relikvie svatého Jana Křtitele a později i svatého Maura. Když pak po Velké francouzské revoluci (1789) vláda klášter zrušila, relikviář z počátku 13. století věřící přenesli do nedalekého kostela Relikviář je schránka na ostatky svatých, která může mít různý tvar (kříž, monstrance, medailon, domeček, obraz), někdy též dle toho jakou část těla ukrývala. Relikviář svatého Maura dlouhý 138,5 cm, široký 42 cm a vysoký 64,5 cm byl zhotoven pro ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura a jeho spolumučedníka sv Už 35 let uplyne 5. listopadu ode dne, kdy byl na bečovském hradě nalezen relikviář svatého Maura, druhý nejcennější klenot na území České republiky. Oslavy se kvůli pandemii nakonec ale nekonají. Okolnosti, které doprovázely objevení relikviáře v Bečově, jsou stále.

Relikviář svatého Maura patří mezi památky evroého významu. Tento skvost se nachází v trezorové místnosti na zámku v Bečově nad Teplou. Historie jeho nálezu je poměrně kuriozní, ale o tom uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové Našli relikviář svatého Maura. V letech 1985-1991 ležel relikviář v sejfu ČNB, kde se rozpadal. Komunistické instituce nedělali nic. Až v roce 1990 padlo rozhodnutí, že relikviář patří Národnímu památkovému ústavu v západních Čechách. V letech 1991-2002 proběhlo náročné restaurování relikviáře Publikace Relikviář sv. Maura popisuje originálním způsobem vznik a dobové dění okolo této románské památky. Kolektiv autorů se snaží populární formou vystihnout podstatu i krásu tohoto výjimečného zlatnického díla, které je vystaveno v trezorové místnosti na zámku v Bečově

Relikviář svatého Maura je příkladem románského zlatnictví nebývalé výtvarné i řemeslné kvality. Svou hodnotou je tento předmět srovnatelný s korunovačními klenoty, je však starší a umělecké práce jsou zde provedeny ve větším rozsahu Kniha Relikviář svatého Maura vlastnictví, restaurování, hrad a zámek...). Knihu je vhodná i jako pěkný dárek. FILDA74. 01.01.2014. Knihu jsem si zakoupil při prohlídce zámku a hradu Bečov nad Teplou.Byl jsem se podívat na Relikviář sv. Maura-nádhera.A to samé musím říct o této knize,krásná vazba.Zajímavé čtení V belgickém Florennes se chystá výstava mapující historii jedné z nejvzácnějších památek na území České republiky, relikviáře svatého Maura. Zamýšlený projekt má zvláštní význam. Právě na zakázku benediktinského kláštera ve Florennes totiž na počátku 13. století relikviář vznikl

Relikviář svatého Maura na PPK CD. Na příštím cédéčku našeho časopisu najdete obsáhlou multimediální prezentaci druhé nejcennější movité památky v Česku - Relikviáře sv. Maura. Prezentace zahrnuje stovky fotografií a spoustu zajímavých informací o historii památky i o jejím náročném restaurování Relikviář byl vyroben počátkem 13. století na zakázku člena zámožného rodu Rumigny, který založil benediktinský klášter v belgickém městě Florennes.Biskup Gérard de Rumigny získal relikvie svatého Jana Křtitele a později svatého Maura z katedrály v Remeši. Právě pro uložení těchto ostatků si nechal relikviář vyrobit. Po Francouzské revoluci byl klášter. Maura, památku evroého významu a nevyčíslitelné ceny, která se měla nacházet na našem území. Háček byl v tom, že obchodník jako jediný věděl, kde je relikviář ukryt. Byla rozehrána hra mezi ním a československými úřady o to, kdo relikviář získá Relikviář svatého Maura, jehož hodnota je nevyčíslitelná, byl vyroben na zakázku v první třetině 13. století v Belgii pro biskupa Gérarda de Rumigny, aby měl kam uložit ostatky Jana Křtitele, svatého Maura a dalších svatých Čeština: Relikviář svatého Maura, celkový pohled z pravé strany Praha, Jízdárna Pražského hradu 2015

Relikviář svatého Maura - stručná historie vzácné románské památky: Relikviář sv. Maura byl vyroben mezi lety 1225-1230 na zakázku benediktýnského kláštera ve městě Florennes (území dnešní Belgie). Sloužil pro uložení ostatků sv. Jana Křtitele, sv. Maura, sv. Timoteje a sv. Apolináře Restaurování relikviáře svatého Maura zatím stálo deset milionů korun a na další dva miliony přišlo zabezpečení a vybudování prostor pro jeho vystavení na Bečově. Relikviář bude uložený v trezorové místnosti ve vzduchotěsném, neprůstřelném sarkofágu zajištěném přísnými bezpečnostními opatřeními Relikviář sv. Maura je nyní představený na výstavě Hrady a Úterní přednáška Restaurování relikviáře sv. Maura a kovové sochy Merkura, kterou vedl a k jeho nejvýznamnější restaurátorské práci patří i právě románská památka relikviář svatého Maura

Relikviář byl však těžce poškozený a truhlu bylo nutné rozložit na tisíce kousků. Opravy celkově přišly na více než dvanáct milionů korun, říká v dokumentu Hon na svatého Maura bečovský kastelán Tomáš Wizovský. Restaurátoři však začali s opravami v roce 1991 a poslední práce dokončili až v roce 2002 Relikviář svatého Maura je po korunovačních klenotech druhou nejvýznamnější movitou památkou v České republice, na přednášku o jeho zkoumání pomocí záření jsme proto přicházeli s velkým očekáváním

ALB 683 První ze serie alb z výstavy Hrady a zámky objevované a opěvované - Jízdárna Pražského hradu - zatím ve dnech 19. 12. 2014 - 15. 3. 2015. Je zde cca 600 unikátních předmětů nesmírné ceny, a je škoda u toho nepobýt - doporučuji si najít na prohlídku čas Relikviář svatého Maura.Nikdy jsem si nemyslel, že ho třeba na vlastní oči uvidím. A stalo se. Je. Jeho záchrana probíhala od roku 1991 do roku 2002. Restaurování relikviáře sv. Maura nemá ve světě obdoby. Žádný ze zbývajících domečkových relikviářů nebyl nikdy restaurován v takovém rozsahu jako relikviář sv. Maura. Popis relikviáře - relikviář sv. Maura se řadí do skupiny domečkových (tumbových) relikviářů Relikviář sv. Maura měl velice pohnutý osud. Jeho objevení v roce 1985 se považuje za jeden z největších nálezů 20. stol. v tehdejším Československu. Jeho záchrana probíhala od roku 1991 do roku 2002. Restaurování relikviáře sv. Maura nemá ve světě obdoby Zobrazit minimální záznam. Tumbové relikviáře a jejich česká perla relikviář svatého Maura Tomb reliquaries and their Czech monument Reliquary of saint Maurus Relikviář svatého Maura je významnou románskou zlatnickou památkou ze 13. století. Po korunovačních klenotech je považovaný za nejcennější zlatnickou památku v České republice. V roce 1995 byl relikviář zařazen na seznam národních kulturních památek České republiky

Nález století - Proces restaurovaní relikviáře sv

Maura a jeho cesta devíti staletími je analýza osudů relikviáře od jeho zhotovení v 1. třetině 13. století až do roku 1993, kdy bylo přistoupeno k restaurování ostatkové schránky Praha - Relikviář svatého Maura je svým významem považován za druhou nejvzácnější movitou památku v Česku hned za korunovačními klenoty českých králů. Historie této románské zlatnické práce sahá na počátek 13. století, přitom dlouho se o ní vůbec nevědělo. Relikviář byl objeven po napínavém pátrání před 30 lety, 5. listopadu 1985, na zámku v Bečově. Relikviář svatého Maura pochází z první třetiny 13. století a jedná se o významnou románskou památku. Dokonce to je nejvýznamnější románská památka uložená na našem území. Po korunovačních klenotech je považován za druhou nejcennější památku v České republice, avšak mnozí o tomto klenotu nemají ani potuchy 5. listopadu 1985 byl relikviář v zásypu hradní kaple objeven. Důsledkem nevhodného uložení ve vlhké zemi byl relikviář ve velmi špatném stavu, jenž vyžadoval odborné restaurování. Restaurátorské práce byly naplno započaty v roce 1991 a trvaly jedenáct let. Od roku 2002 je relikviář sv. Maura vystaven opět na zámku.

Oficiální webová prezentac Relikviář svatého Maura Prohlídka byla velice úchvatná,bavila nás návštěva a konec prohlídky je impozantní,skvost který je nádherně nasvícen.Cena 140,-kč na osobu. Datum zážitku: duben 201

Relikviář sv. Maura - Bečov nad Teplo

Praha, Bečov nad Teplou - Státní hrad a zámek Bečov už ví, jak za dva roky představí svůj největší poklad, kterým je románský relikviář svatého Maura.V architektonické soutěži, kterou uspořádal Národní památkový ústav, byl vybrán návrh pražského ateliéru SGL projekt. Jeho řešení umožní připravit expozici, jež bude rozvíjet jednotlivé příběhy. Na den přesně 5. 11. 1985, tedy před 25 lety, došlo v areálu hradu a zámku Bečov za dramatických okolností k objevení vzácného relikviáře svatého Maura. V letošním roce mohli návštěvníci zaregistrovat několik akcí vážících se k oslavám výročí tohoto nálezu, které se konaly i za přítomnosti představi.. Relikviář svatého Maura je dokladem románského zlatnictví mimořádné výtvarné i řemeslné kvality. Vynikající památka byla zhotovena pro benediktinské opatství ve Florennes v první čtvrtině 13. století. Historie vzácné památky je pozoruhodná hned v několika rovinách

Relikviář svatého Maura dostane novou muzejní expozici Státní hrad a zámek Bečov už ví, jak za dva roky představí svůj největší poklad -románský relikviář svatého Maura. V architektonické soutěži, kterou uspořádal Národní památkový ústav, byl vybrán návrh pražského ateliéru SGL projekt BEČOV NAD TEPLOU: Na státním hradě a zámku Bečov už vědí, jak za dva roky představí svůj největší poklad - románský relikviář svatého Maura. V architektonické soutěži, kterou uspořádal Národní památkový ústav, byl vybrán návrh pražského ateliéru SGL projekt Haptický model relikviáře sv. Maura v měřítku 1:1 se zúčastnil, v rámci připomenutí desetiletého úspěšného fungování modelářské dílny ve Věznici Horní Slavkov, klání v mezinárodní soutěži vězeňského umění v polském Sztumu. Model zabodoval - obsadil 1. místo v umělecké kategorii

Poklad nevyčíslitelné hodnoty: Seznamte se s relikviářem

arnoV: -Relikviář svatého Maura

Relikviář svatého Maura - Wikipedi

Už 35 let uplyne 5. listopadu ode dne, kdy byl na bečovském hradě nalezen relikviář svatého Maura, druhý nejcennější klenot na území České republiky. Oslavy se kvůli pandemii nakonec ale nekonají Relikviář svatého Maura je významná románská památka z první třetiny 13. století. Je považován za druhou nejcennější památku v ČR po českých korunovačních klenotech a vůbec nejvýznamnější románskou klenotnickou památku u nás Pomník svatého Václava na Václavském náměstí v Praze patří mezi nejznámější sochařská díla v Česku. Jeho autorem je nejvýznamnější český sochař přelomu 19. a 20.století, představitel monumentálního realismu a zakladatel novodobého českého sochařství Josef Václav Myslbek, který na něm pracoval více než třicet let.. Spoluautory sousoší byli architekt. Státní hrad a zámek Bečov už ví, jak za dva roky představí svůj největší poklad - románský relikviář svatého Maura Relikviář svatého Maura / Vydáno: (2010) S pastelkami po hradu a zámku Bečov : relikviář sv. Maura / Hlavní autor: Chupíková, Eva, 1974- Vydáno: (2014) Relikviář sv. Maura Der Maurusschrein = The shrine of St Maurus = Relikvarij sv

Tumbové relikviáře a jejich česká perla relikviář svatého

Bečov si připomíná 30 let od znovuobjevení relikviáře

 1. Relikviář svatého Maura: Největší poklad Česka a příběh z
 2. Relikviář sv. Maura - školní projek
 3. FOTO: Relikviář sv
 4. Relikviář sv. Maura - klenot na zámku v Bečově nad Teplou ..
 5. Relikviář sv. Maura - Český dialo
 6. Relikviář svatého Maura
 7. Relikviář Sv. Maura je opravdový poklad LaCultura.c

Relikviář svatého Maura - Ondřej Cink Databáze kni

Smb 12 151 152 by klinikapraha - IssuuRelikviář svatého Maura | Živý kraj

Hon na svatého Maura (TV film) (2006) ČSFD

 1. Relikviář svatého maura prohlídka relikviář svatého
 2. Relikviář sv. Maura vyhrál soutěž výtvarného umění v ..
 3. Mimořádná památka se vrátí do regionu - iDNES
Ochrana kulturního dědictví metodami jaderné fyzikyPohledy – relikviář svatého MauraO autorovi návrhu muzejní expozice rozhodla
 • Střelnice dukovany.
 • Oxid chromový.
 • Anatomie ženského prsu.
 • Aktivní jizva.
 • Trávicí soustava.
 • Kik pro psy.
 • Kotrc dubovy.
 • Varixy na rodidlech.
 • Austin powers in goldmember.
 • Syn má deprese.
 • Pohovka hogo.
 • Ct páteře.
 • Tisk rudolfovská české budějovice.
 • Sněť slezinná u zvířat.
 • Maximální teplota v bytě.
 • Evropská jezera.
 • Lego friends na kg.
 • Infratopení fenix.
 • Elektromagnet z mikrovlnky.
 • 12 hodinová pracovní doba.
 • Typy zubních implantátů.
 • Sekac pro tehotne.
 • Urbex čr.
 • Olpran celoodpružené.
 • Čidlo abs octavia i.
 • Atestace dětské lékařství 2017.
 • Závěsné wc jika lyra plus.
 • Canasta pc.
 • Alergie na prach.
 • Cvičení pro těhotné.
 • Knihovna pf mu.
 • Bohumil hrabal citáty.
 • Test slovíčka housing.
 • Akupunktura body.
 • Developerské projekty beroun.
 • Technika malby.
 • Odměňování zaměstnanců definice.
 • Areal gala prostejov.
 • Šíleně smutná princezna znám jednu krásnou zahradu.
 • Pan casu.
 • Basketbalové koše stojanové bazar.